acc

Product Detail

Rubber Waterstop)

0 ฿

ULTRASEAL RUBBER WATERSTOP : แผ่นยางกันซึมรอยต่อคอนกรีต ยี่ห้อ “อุลตร้าซีล” เหมาะสำหรับการใช้งานโดยฝังไว้ในโครงสร้างของคอนกรีตเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำในช่วงบริเวณรอยต่อของคอนกรีต มีทั้งที่ผลิตจากยางธรรมชาติ (NR) และ ยางสังเคราะห์ (CR) ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1135

มีขนาด 6" / 8" / 9" / 10" / 12” / 20"

รูปแบบ 2 ปุ่ม / 3 ปุ่ม

ความหนา 5 mm. / 9.5 mm.

ยาว 20 เมตร/ม้วนSubscribe to our email newsletter to receive updates.

SOCIAL MEDIA

view

Today 100

view

This Month 100,000

view

Total 100,100


Copyright : 2024 acc1992.com | บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th